top of page
Besök : Besök oss

Uppvisningar

Militärhistoriska dagar på Beredskapsmuseet

Uppvisningar 2024 

Beredskapsmuseet var det första militärhistoriska museet i Sverige som arrangerade militärhistoriska uppvisningsdagar. Sedan år 1999 har Beredskapsmuseet visat fordon, utrustning, exercis från vikingatid till kalla kriget mm. Under många år genomfördes de militärhistoriska dagarna, Sveriges militärhistoriska helg, på Beredskapsmuseet tillsammans med bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, SMB. 

Sveriges militärhistoriska helg på Beredskapsmuseet har varit enormt populär. Våren 2014 besöktes evenemanget av 3500 besökare, per dag! Som bekant gäller det att sluta när toppen är nådd. Så skedde också och år 2017 beslutade Beredskapsmuseet om en paus i uppvisningsdagar för att planera och skapa nya uppvisningar av än mer fantastiskt slag. Tanken var att återkomma med full uppvisningskraft våren 2020...

År 2020 och 2021 ställdes samtliga stora uppvisningar och evenemang in av Beredskapsmuseet på grund av pandemin.

År 2022 inväntades hur pandemin skulle utvecklas. Inga uppvisningar planerades på grund av den osäkra situationen. Samma år angreps Ukraina av Ryssland.

Beredskapsmuseet har beslutat att så länge krig pågår i Europa kommer den militärhistoriska helgen att ligga i malpåse. "Gittan", "Alice", "Lucia" och andra fordon och vagnar får vackert vänta på fred, eller åtminstone på bättre tider. Så kom och titta på våra fina vagnar i museets utställningar där de kommer att stå avvaktande, väntande på Fred i Europa!

Mindre evenemang kommer att hållas under 2024. Håll utkik på hemsidan!

bottom of page