top of page

Om Beredskapsmuseet

Beredskapsmuseet invigdes den 30 juni 1997 och har alltsedan invigningen varit Sveriges enda museum i en underjordisk anläggning uppförd under andra världskriget, Batteri Helsingborg. Beredskapsmuseets utställningar är belägna såväl ovan som under jord, i Batteri Hälsingborgs underjordiska byggnader och i byggnader uppförda för museiverksamheten.

Flyghangaren

I flyghangaren finner du museibutiken med bl a En Svensk Tiger, Kristidskokboken mm. Här finns även Beredskapsmuseets servering. I flyghangaren visas bl a tillfälliga utställningar med olika inriktning, såväl om andra världskriget 1939 – 1945 som om kalla krigets tidsepok 1946 – 1990. I utställningarna kan du ta del av historiken i vardagsliv och i beredskap, med visning av vardagliga föremål, arméutrustning och civilförsvarsutrustning. För närvarande (2023) visas utställningen Kristidsmat, om maten och vardagen under beredskapsåren 1939 - 45. I flyghangaren finns även en mindre uniformshistorisk utställning omfattande en tidskavalkad av uniformer, från år1886 till år 1943.

Kanonhallen

I kanonhallen, belägen intill flyghangaren, visas större materiel såsom Sveriges största rörliga kanon genom tiderna, 21 cm kanon m/1942, stridsvagnar, fordon mm. Här kan du se även delar av kustartilleriets utrustning under hela perioden Sverige hade kustartilleri som en egen försvarsgren, år 1902 till år 2000. Batteri Helsingborg var en kustartillerianläggning och därvid finner du även större materiel som tillhört anläggningen tillsammans med materiel som använts i försvaret av Skåne från tiden för första världskriget fram till kalla krigets slut.

Stridsledningscentralen

Beredskapsmuseets vapenhistoriska samling har byggts upp i Batteri Helsingborgs en gång i tiden kärnvapensäkra stridsledningscentral. Den vapenhistoriska samlingen omfattar såväl svenska militära eldhandvapen brukade från 1800-talets början fram till dags dato som utländska militära eldhandvapen brukade under både första och andra världskriget samt under kalla krigets tidsepok. Den vapenhistoriska samlingen omfattar även kanoner och pjäser, brukade från mitten av 1600-talet fram till slutet av 1900-talet. Större materiel ingående i den vapenhistoriska samlingen visas i Kanonhallen. I stridsledningscentralen finns även uniformshistorisk utställning, en biograf med delvis inredning från 1941, historik och utställningar om Sveriges försvar och givetvis utställningar även om Batteri Hälsingborg.

Kanonerna Maja, Brita, Asta och Sonja

Kanonen Maja ingår i basutställningen på Beredskapsmuseet. Maja kan besökas under ordinarie öppettid. Nere hos Maja kan besökare ta del av Batteri Helsingborgs historia.

Kanonen Brita är en tidskapsel över det avvecklade Batteri Helsingborg. Brita kan endast besökas vid vissa tillfällen, i samband med specialvisning, mot en extra avgift.

Kanonen Sonja är under renovering och kommer vid dess färdigställande att användas för uppvisningar. Sonja är ännu ej öppen för allmänheten.

Kanonen Asta är igenmurad. För närvarande finns ingen planering för öppning av kanonen Asta.

Sjukhusbunkern

Sjukhusbunkern byggdes för användning av Batteri Hälsingborg. Idag är Sjukhusbunkern återställd i detalj till sitt utseende och innehåll såsom den var år 1983, dvs under det kalla kriget. Sjukhusbunkern kan endast besökas vid vissa tillfällen, i samband med specialvisning, mot en extra avgift.

Manskapsbarack

En manskapsbarack har uppförts på Beredskapsmuseet för att visa hur soldaternas logement anordnades, särskilt soldater som placerats som tjänstgörande i Skånelinjen, dvs tjänstgöring i någon av de drygt 1000 värn som byggdes längs med den skånska kusten år 1939 - 1940. Manskapsbaracker av samma slag exporterades efter kriget från Sverige till länder i Europa vars bebyggelse förstörts under andra världskriget.

Rörskyddsrum

Ett rörskyddsrum från beredskapstiden har uppförts på Beredskapsmuseet för att visa hur befolkningen bereddes tillfälle att skydda sig vid bombanfall. Rörskyddsrummet är komplett med inredning.

Skånelinjen från Laröd till Viken

Beredskapsmuseet bevarar och visar Skånelinjen vid ett par tillfällen per år. Biljett till årets visningar av Skånelinjen finns att köpa på hemsidan.

Bunkervandring i Helsingborg

Beredskapsmuseet bevarar och visar stadsvärnen inne i Helsingborg. På bunkervandringen kan besökare följa med på en vandring genom staden, med besök inne i ett flertal bunkrar som bevarats till framtiden på Beredskapsmuseets initiativ. Biljett till årets Bunkervandringar finns att köpa på hemsidan.

Kalla krigsradarn i Laröd

Beredskapsmuseet bevarar och visar Sveriges enda bevarade närspaningsradar, komplett med utrustning och materiel såsom den såg ut under kalla kriget. Biljett till årets visningar av Kalla krigsradarn i Laröd finns att köpa på hemsidan.


 

bottom of page