Om Beredskapsmuseet

Beredskapsmuseets bevarar och visar Batteri Hälsingborg. Hittills har två av de fyra bunkrarna med kanoner, kanonen Maja och Kanonen Brita, återställts för visning. Sjukhusbunkern är också återställd. Stridsledningscentralen används för den vapenhistoriska utställningen på Beredskapsmuseet samt för övriga utställningar. Kanonen Sonja är under pågående restaurering liksom luftvärnseldställningar och kulsprutevärn. 

Beredskapsmuseet invigdes den 30 juni 1997. Inom kort publiceras Beredskapsmuseets historia här, på beredskapsmuseet.com