top of page

Samlingarna

Stiftelsen Beredskapsmuseet har hand om Beredskapsmuseets samlingar. Vid erbjudande om föremål till samlingarna bedöms inledningsvis om föremålet ingår i någon av de samlingsinriktningar som styr Stiftelsens föremålsinsamling. Samlingsinriktningarna är följande.

BEREDSKAPSMUSEETS FÖREMÅLSSAMLINGAR

Riktlinjer

Beredskapsmuseets uppgift är att tillvarata föremål, arkivalier och fotografier m.m enligt fem avgränsade samlingsområden. Samlingarna bygger på att de föremål som förvärvas av Beredskapsmuseet måste passa in som museiföremål i något av dessa fem områden:

 

Föremålsområde 1 

Andra världskriget 1939 – 1945 och Kalla krigets tidsepok 1946 – 1990

Här samlas såväl civil vardag som krig, vanliga föremål, arméutrustning och civilförsvarsutrustning, kort sagt allt som har relevans och brukades under krigsåren samt under kalla krigets tidsepok.

Föremålsområde 2

Kustartilleriet 1902 – 2000

Här samlas det som hör till kustartilleriet och därmed Batteri Helsingborg.

Föremålsområde 3

Det skånska försvaret under 1900-talet

Här samlas det som använts i försvaret av Skåne från tiden för första världskriget fram till kalla krigets slut.

Föremålsområde 4 

Beredskapsmuseets vapenhistoriska samling

Här samlas det som hör till dels svenska militära eldhandvapen brukade från 1800-talets början fram till dags dato, dels utländska militära eldhandvapen brukade under första och andra världskriget samt kalla krigets tidsepok, dels kanoner och pjäser, brukade från mitten av 1600- fram till slutet av 1900-talet.

Föremålsområde 5

Beredskapsmuseets uniformshistoriska samling

Här samlas det som hör till svenska militära uniformer brukade från 1840-talet fram till dags dato.

bottom of page