Besök Beredskapsmuseet med din grupp!

IMG_1146.jpg
Pandemi - ej grupper!

Så länge pandemin pågår tar Beredskapsmuseet ej emot grupper för visning på museet. 

När pandemin är över....

välkomnas grupper till Beredskapsmuseet. Guidade visningar arrangeras efter önskemål. Till dess vi har klartecken på att pandemin är "besegrad" kommer visningar för grupper ej att arrangeras på Beredskapsmuseet. 

Privat visning med guide

En guidad tur med guide kan bokas såsom

- Ordinarie visning (Kanonen Maja) eller 

- Specialvisning (Kanonen Maja, Sjukhusbunkern och Kanonen Brita)

Ordinarie visning

Visningen tar cirka 45 minuter. Gruppen bereds möjlighet att efter, eller före, den guidade visningen titta på egen hand på museets övriga utställningar under cirka 45 minuter.

Grupper om minst 40 personer kan beställa en privat, ordinarie visning på en tid som passar er, dagtid, kvällstid eller helg.

 

En privat ordinarie visning kostar 1000 kr utöver entréavgifter. Om ni är färre än 40 personer får ni gärna boka privat ordinarie visning, under förutsättning att ni betalar för minst 40 personer.

Exempel 1: 40 vuxna bokar privat ordinarie visning. Kostnaden blir 120 kr x 40 personer + guideavgift 1000 kr. 

Exempel 2: 41 vuxna bokar privat ordinarie visning. Kostnaden blir 120 kr x 41 personer + guideavgift 1000 kr. 

Exempel 3: 39 vuxna bokar privat ordinarie visning. Kostnaden blir 120 kr x 40 personer + guideavgift 1000 kr. 

Pensionärer fyllda 65 år och studenter med giltigt mecenatkort betalar 100 kr/person plus guideavgift. Skolbarn och elever på gymnasiet betalar 50 kr/person plus guideavgift när de besöker museet tillsammans med sin klass. Skolklasser tas emot från årskurs åtta. Minst två lärare ska följa med per klass. 

Beredskapsmuseet fakturerar endast kommunala, regionala och statliga organisationer. Övriga hänvisas till betalning med kort, swish eller kontant i samband med besöket. 

Specialvisning

Visningen tar cirka 80 minuter. Gruppen bereds möjlighet att efter, eller före, den guidade visningen titta på egen hand på museets övriga utställningar under cirka 45 minuter.

Grupper om minst 40 personer kan beställa en privat Specialvisning på en tid som passar er, dagtid, kvällstid eller helg. En privat Specialvisning kostar 1000 kr utöver entréavgifter samt ett tillägg om 50 kr/person. Om ni är färre än 40 personer får ni gärna boka Specialvisning, under förutsättning att ni betalar för minst 40 personer.

Exempel 1: 40 vuxna bokar Specialvisning. Kostnaden blir 170 kr x 40 personer + guideavgift 1000 kr. 

Exempel 2: 41 vuxna bokar Specialvisning. Kostnaden blir 170 kr x 41 personer + guideavgift 1000 kr. 

Exempel 3: 39 vuxna bokar Specialvisning. Kostnaden blir 170 kr x 40 personer + guideavgift 1000 kr. 

Mat och dryck grupper

Beredskapsmuseet erbjuder grupper att beställa förtäring enligt utbudet i Kanoncafeet. Om särskild förtäring önskas, kontakta museet.