top of page

Historik

Batteri Hälsingborgs historia

Flyktingmonumentet i Helsingborg

Gravkvarter 15

Stina Bergengren - Flyktingarnas ängel

Kristidsmat och ransonering under åren 1940-45

Skånelinjens historia

Beredskapsåren 1939 - 1945

Kalla kriget 1945 - 1990

 

En Svensk Tiger, historiken om Sveriges mest kända bild

Beredskapsmuseets bevarar och visar Batteri Hälsingborg. Hittills har två av de fyra bunkrarna med kanoner, kanonen Maja och Kanonen Brita, återställts för visning. Sjukhusbunkern är också återställd. Stridsledningscentralen används för den vapenhistoriska utställningen på Beredskapsmuseet samt för övriga utställningar. Kanonen Sonja är under pågående restaurering liksom luftvärnseldställningar och kulsprutevärn. 

Under vintersäsongen 2022/23 kommer historik om Batteri Helsingborg mm att publiceras på beredskapsmuseet.com. 

bottom of page