top of page
Besök : Besök oss
18699621_10207164632914586_4986185527293886221_o_edited.jpg

NYHETSBLOGG

Ta del av allt som händer på museet här på nyhetsbloggen!

30318_122457867782793_292050_n.jpg

Nyhetsblogg

På nyhetsbloggen berättar vi om viktiga nyheter som berör Beredskapsmuseet.

_________________________________________

Senaste nytt den 26 januari 2024

Betala med Swish i webbutiken!

Äntligen har en liten uppdatering möjliggjort betalning med Swish i webbutiken. När du beställer dina varor och kommer till kassan, välj manuell betalning. Du får bekräftelse via e-post. Följ instruktionerna är för betalning med Swish, och så är det löst! Hurra för det, säger vi!

_________________________________________

Senaste nytt den 26 januari 2024

Säsongen 2024 är planerad!

Nu kan du köpa biljetter till bunkervandringar, ärtsoppslunch med visning, visning av radaranläggningen i Laröd med mera. Alla biljetter finns på hemsidan. Var på hemsidan? Jo, klicka här, scrolla neråt, där är de!

_________________________________________

Senaste nytt den 20 januari 2024

Fortifikationsexperten Leif Högberg har avlidit

Vi meddelar härmed, med stor sorg i hjärtat, att fortifikationsexperten, tillika vår käre vän och vapendragare i vått och torrt, Leif Högberg, har avlidit. Leif är välkänd i alla militärhistoriska kretsar som författaren till mängder av böcker om bunkrar, fort, och värn inte bara i Sverige utan även utomlands. Leif Högberg har kommit att stå oss på Beredskapsmuseet oerhört nära, inte bara kollegialt utan även som en mycket kär vän. Han har funnits där, alltid, som en hjälpande hand, rörandes i ärtsoppan, stekandes pannkakor, serverandes mat i allehanda former, bistått vid museets svåraste stunder och även i de gladaste stunderna. Vi är många som kommer att sakna honom innerligt. Men, Leif, du förblir i våra hjärtan och ditt minne kommer att leva kvar i decennier genom din historiska gärning i form av alla dina böcker. Tack, Leif, för att du var vår vän. Om du vill närvara vid begravningen kommer den att hållas i Uppståndelsens kapell, Ystad, kl 11 den 25 januari 2024.

_________________________________________

Senaste nytt den 13 december 2023

Kanonerna Brita och Sonja har blivit officiella!

Renovering av kanonen Sonja har pågått som projekt i flera år. Målet är att återställa hela bunkern till det skick den var år 1983. Arbetet har dock behövt läggas på is under en längre tid då Polismyndigheten och Beredskapsmuseet har varit oeniga i sin uppfattning om kanonen Sonjas (och Britas) status. 

Båda kanonerna skrotades och obrukbargjordes redan i samband med avvecklingen av Batteri Helsingborg år 1990. Efter skrotning går det aldrig att återställa kanonerna igen och de kommer aldrig mer att kunna avlossa ett skott mot en fiende. Kanonerna är en del av vårt gemensamma kulturarv, en historisk rest från beredskapsåren och det Kalla Kriget. 

Polismyndigheten menade att kanonerna skulle kunna vara brukbara och/eller möjliga att återställa till brukbart skick. 

Eftersom parterna inte kunde nå fram till en lösning om kanonernas status nödgades frågan prövas av domstol. 

Idag har Förvaltningsrätten i Växjö avgjort målet (Mål nr 1025-23). Domstolen delar Beredskapsmuseets uppfattning om kanonernas status och har därför beviljat Beredskapsmuseet tillstånd för de båda damerna Sonja och Brita. Beredskapsmuseet ser nu med glädje fram emot att ta upp arbetet med kanonen Sonja igen, så att det kan bli uppvisning och salutskjutning i vart fall till sommaren 2025. 

_________________________________________

Senaste nytt den 24 juni 2020

Historiken om En Svensk Tiger är oerhört viktig att bevara, korrekt, precis såsom museet ombads att göra när rättigheterna till bilden överlämnades till museet från Bertil Almqvists arvingar. 

Bertil Almqvist hade en mycket stark politisk inställning som han stod för, rakryggad. I unga år var han mycket aktiv i Clarté, under sin beredskapstjänstgöring var han vapenvägrare. Han värnade om sin rätt till allt han skapade. Ett av hans verk är Barna Hedenhös. I många år var han anställd på Aftonbladet, vilket säger något om hans politiska ställningstagande. 
Bertil Almqvist ville inte att hans verk förvanskades, förändrades eller användes i sammanhang han inte godkänt. Hans vilja har Beredskapsmuseet i uppdrag att förvalta. Beredskapsmuseet har ensamt rätt att använda En Svensk Tiger och att vidaredistribuera bilden i dess rätta kontext, med korrekt historik. 
Beredskapsmuseet finner det viktigt att vårt gemensamma kulturarv bevaras och att det inte läggs in diverse felaktiga betydelser, tolkningar och ogrundade påståenden om bilden. 
Detta står museet för, rakryggat, orubbligt. 
För dig som vill veta mer om bildens historia, klicka här!

_________________________________________

Senaste nytt den 17 juni 2020

Beredskapsmuseet öppnar för säsongen söndag den 21 juni kl 10.00.

Det finns EN SAK SOM SKALL FÖLJAS OVILLKORLIGEN VID BESÖKET!

Den saken är....

HÅLL AVSTÅND!

Två meter gäller. Alltid. Mellan dig och alla du inte umgås med dagligen. Museets personal är instruerad att tjata om detta tills vi blir hesa. Ingen av oss vill bli sjuka.

Nedan listas åter det du som besökare måste tänka på vid ditt besök.

1. Besök INTE Beredskapsmuseet om du är det minsta lilla sjuk!

2. Om du har varit sjuk i Covid-19 vill vi inte att du besöker museet så länge du har symptom. Tänk på att även trötthet på grund av viruset är ett symptom. Vänta med ditt besök tills du är helt återställd.

3. Vänta på din tur. Det kommer att finnas särskilda guider utplacerade vid entrén, vid Maja, vid SMB-hallen och vid Stridsledningscentralen. Det guiderna säger till dig gäller! 

4. Vid ditt besök i cafeterian ber vi dig att hålla avstånd till dina medmänniskor. Borden är placerade så att alla ska kunna förflytta sig säkert. Ändra inte bordens placering.

5. Följ museipersonalens anvisningar. Alltid!

Med ovanstående regler (och andra åtgärder) har vi skapat en museiverksamhet som kommer att vara trygg för envar att besöka. Dessa regler kommer att gälla så länge det finns konstaterad smittspridning av Covid-19 i samhället.

Guidade turer på Beredskapsmuseet kommer inte att arrangeras säsongen 2020. Det kommer att finnas guidehäfte till försäljning i kassan. Museipersonalen hjälper gärna till, men håll avstånd, två meter, till alla du pratar med. 

Cafeterian har anpassats till rådande situation med en rad lösningar för att undvika smittspridning.

Med detta hälsar vi dig varmt välkommen till säsongen 2020 på Beredskapsmuseet. Vi ser verkligen fram emot att få träffa dig!

Om du har synpunkter, vill komma med tips på förändringar, eller om du vill skänka något, hör av dig till museet. Kontaktuppgifter hittar du överst på hemsidan.

bottom of page