top of page
Affisch Mjölkpropaganda n:o 52, A2, 594x420 mm

Affisch Mjölkpropaganda n:o 52, A2, 594x420 mm

Den svenska föreningen Mjölkpropagandan bildades 1923 under namnet Svenska mjölkintressenters upplysningsförening med syfte att få svenskarna att dricka mer mjölk och mindre av andra drycker. År 1930 bytte den namn till Mjölkpropagandan. Föreningen gav ut tidskriften Mjölkpropagandan mellan 1924 och 1964 (därefter bytte den namn till Vår Näring) och en mängd broschyrer och böcker riktade till både mjölkbönder och konsumenter. Man anordnade "mjölkdagar" och "mjölklektioner" i svenska skolor, ofta i kombination med olika pristävlingar. Föreningen finansierades huvudsakligen av avgifter från jordbrukare och mejerier, men även den svenska riksdagen och landets hushållningssällskap bidrog med anslag. Alla affischer från Mjölkpropagandan är numrerade. 

    150,00 krPris
    bottom of page