En Svensk Tiger

Hösten 1939 genomförde svenska staten en ”Tysthetskampanj” för att påminna befolkningen om vikten av att hålla tyst om sådant som skulle kunna vara till skada för det neutrala Sverige. En blågul affisch prydd med tre kronor var huvudbild för kampanjen.

Sverige omringades snart av nationer i krig. Ett förfluget ord kunde skapa elände för hela landet. År 1940 inrättades därför Statens Informationsstyrelse, SIS, med uppgift att upplysa, granska, kartlägga och styra den svenska opinionsbildningen och i viss mån även folkopinionen. SIS blev snart ökänd för sina ”grå lappar” som skickades när media skulle informeras om att vissa saker inte fick förmedlas via tidningar och radio.

År 1941 var Sveriges grannländer antingen ockuperade, eller i krig. Neutraliteten var sårbar. Återigen aktualiserades problemet med för stor frispråkighet i samhället. Försvarsstabens ställföreträdande chef skickade en hemlig skrivelse till chefen för SIS den 6 maj 1941. Försvarsstaben begärde en ny tystnadskampanj i likhet med den från 1939. Den här gången var främsta avsikten att informera civilbefolkningen. Från regeringshåll framhölls att kampanjen måste vara av karaktären ”allmän förtroendepropaganda för statsmakterna”.

Den 29 oktober 1941 föredrogs ett annonsförslag till Vaksamhetskampanjen. Bertil Almqvist hade skapat en teckning av en blågulrandig tiger med texten ”En Svensk Tiger”. Vid överlämnande av förslaget bemöttes den blågula tigern med förtjusning även om fundersam militär sa, enligt Bertil Almqvist: ”Åhum, borde det inte vara ett lejon?”

Vaksamhetskampanjen startade den 21 november 1941 genom ett radioanförande av historieprofessor Sven Tunberg, SIS ordförande 1940-44. Morgontidningarna fylldes med ledare om kampanjen, där vikten av att hålla tyst framhölls. Den blågulrandiga tigern spreds i 400.000 exemplar till caféer, tågkupéer, restauranger, företag och personalutrymmen. Därtill fanns den på baksidan av inskrivningsböcker, på resväskor, brevpapper och kuvert och till och med i hemmet som broderi.

”En Svensk Tiger” blev en symbol för hela kampanjen och ett starkt minne för alla som upplevde Sverige under beredskapsåren. Den 30 juni 1945 avskaffades SIS. De ”grå lapparnas tid” var över…

BERTIL ALMQVIST

Bertil Almqvist föddes den 29 augusti 1902 i Solna, Stockholm. Bertil var journalist och tecknare på Aftonbladet. Varje söndag publicerades Bertil Almqvists sida ”På tapeten”, en helsida med aktuella händelser presenterade i Bertils tappning.

Bertil Almqvist arbetade också för Stockholmstidningen under pseudonymen Trall-Göken. Skivor och visböcker skapades också av mångsysslaren Bertil, som exempelvis Droppen Dripp och Droppen Drapp. Framför allt känner de flesta Bertil Almqvist genom hans böcker om Barna Hedenhös.

Under krigsåren 1939-1945, var Bertil Almqvist inkallad som soldat vid luftvärnet vid tre tillfällen. Uppdraget som tecknare av ”På Tapeten” behöll han under beredskapstjänstgöringen.

Efter en lång karriär som vissångare, barnboksförfattare, konstnär och journalist avled Bertil  Almqvist den 16 maj 1972 i Stockholm. Döttrarna Åsa och Christina ärvde gemensamt Bertil Almqvist och hans alster.

År 2002 skänkte döttrarna upphovsrätten till En Svensk Tiger till Beredskapsmuseet.

Bertil Almqvist 1970.