Välkommen till Beredskapsmuseet

Beredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget, det förr så hemliga Batteri Helsingborg. Följ med till ett spännande museum, ett besök som är både intressant och lärorikt, oavsett ålder.

I samband med den tyska ockupationen av Danmark och Norge 1940 togs beslut om byggandet av ett kraftigt kustartilleribatteri vid Öresund och Nordvästra Skåne. Redan efter knappt sju veckor stod batteriet med sina fyra 15,2 cm kanoner klart. Idag kan du bland annat besöka 4.pjäs, kanonen Maja i sin bunker. I bunkern får du veta mer om batteriet och dess uppgifter som inte tog slut med andra världskriget. Först 1990 kunde batteriet avsluta sin över femtioåriga tjänstgöring.

Adress

Beredskapsmuseet

Djuramossavägen 160

263 65 Viken

Telefon

042-22 40 39

E-post

info@beredskapsmuseet.com