Kanonen Maja

Kanonen Maja, fjärde pjäs, en del av basutställningarna