Stötta Beredskapsmuseet!

Beredskapsmuseet drivs genom intäkterna från museiverksamhetens besökare. Om du vill stötta Beredskapsmuseet är det ytterst tacksamt. Bidrag emottages till Stiftelsen via bankgiro 5265-9638 och via Swish till Stiftelsen, 123 468 80 40. Skriv "Bidrag" eller "gåva" i fältet samt om du vill vara anonym, eller offentlig som givare. Stort tack till dig som hjälper Beredskapsmuseet bevara vårt gemensamma kulturarv!

Maja.jpg