Stötta Beredskapsmuseet!

Våren 2020 gjordes ett gäng små filmer som förströelse för den som måste isolera sig på grund av pandemin, som ett sätt att skapa förströelse. Pandemin fortsätter och Beredskapsmuseet beslutade redan när pandemin drog igång att säsongen 2020 avslutades i september 2020. Guidade visningar arrangeras inte och besökare tas inte emot förrän våren 2021, eventuellt sommaren 2021 om inte pandemin lugnat sig. 

Om du vill stötta Beredskapsmuseet är det ytterst tacksamt. Bidrag emottages till Stiftelsen via bankgiro 5265-9638 och via Swish till Stiftelsen, 123 468 80 40. Skriv "Bidrag" eller "gåva" i fältet samt om du vill vara anonym, eller offentlig som givare. Stort tack till dig som hjälper Beredskapsmuseet bevara vårt gemensamma kulturarv!

Vi ses våren, eller i alla fall sommaren 2020!