Om Beredskapsmuseet

impossible1.jpg

Beredskapsmuseet invigdes år 1997 som Sveriges första privata försvarshistoriska museum i en underjordisk anläggning från andra världskriget.

Läs mer om 

• Museets historia

• Batteri Hälsingborgs historia

• En Svensk Tiger