Museets historia

Hösten 1996 inleddes arbetet med att återställa det avvecklade och igenmurade Batteri Helsingborg.

Invigningen av Beredskapsmuseet, den 30 juni 1997, startade museets publika historia. Beredskapsmuseet har tre röda trådar som styr museiverksamheten och insamling av föremål; Batteri Hälsingborgs historia år 1940-1990, Beredskapstiden i Sverige och andra världskriget utomlands år 1939-1945 och slutligen det skånska kustförsvaret år 1939-1990. 

 

Johan Andrée, historiker, är museichef för anläggningen. Stiftelsen Beredskapsmuseet bevarar samlingarna till eftervärlden. Beredskapsmuseet i Djuramossa AB svarar för museidriften. 

År 2022 kommer Beredskapsmuseets 25-årsjubileum att högtidlighållas. Håll koll på hemsidan. Mer information kommer. 

Varmt välkomna till Beredskapsmuseet - Sveriges enda museum i en underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget!

frivilliga.jpg