NYHETSBLOGG

Ta del av allt som händer på museet här på nyhetsbloggen!

Nyhetsblogg

På nyhetsbloggen berättar vi om viktiga nyheter som berör Beredskapsmuseet.

 

Senaste nytt den 28 oktober 2020

Nyheter i webbutiken! Vi har musmattor med En Svensk Tiger på ingående. Dessutom har vi Bertilas (Bertil Almqvists) originaltigerpin på ingående. Och, den "vanliga" pinen kommer också in, förhoppningsvis inom några veckor om allt går vägen trots pågående pandemi. De nya produkterna hittar du om du klickar här!

Håll i! Håll ut! Håll avstånd!

Senaste nytt den 19 oktober 2020

Säsongen 2021 är planerad! Vi lär få leva med pandemin något år till. Beredskapen är förstås god och därför har vi planerat för 2021 års bunkervandringar så att de fungerar även om pandemin är fortsatt pågående. Museets öppettider är anpassade för pandemin även år 2021. Det innebär att museet för närvarande inte planerar att öppna för besökare förrän den 20 juni. Om pandemin bättrar sig kan vi öppna tidigare. Vi får helt enkelt vänta och se.

Håll i! Håll ut! Håll avstånd!

Senaste nytt den 8 juli 2020

Det fungerar! Alla besökare på Beredskapsmuseet är fantastiska på att hålla avstånd, samtidigt som samtalstonen är ovanligt hög på grund av distansen mellan människor. Inga förtroliga samtal har noterats... Borden i cafeterian står på lagom tryggt avstånd från varandra. Handsprit finns tillgänglig överallt. Brickor med bullar och kaffe tas med i samband med betalning från kassadisken. Vi som jobbar i kassan på museet har plexiglas som skydd. Bunkervandringarna inne i Helsingborg har genomförts på riskfritt avstånd. Det känns bra, verkligen, med alla förberedelser museet vidtog inför säsongsstarten, men vi släpper inte garden. 

Tänk på att hålla avstånd. Tänk på att vi bjuder dig som besöker museet på sprit, även om den bara är till för händerna... Tänk på att faran absolut inte är över. Blir vi oförsiktiga, riskerar vi alla att virusspridningen tar fart igen, och det vill vi inte!

Håll i! Håll ut! Håll avstånd!

Senaste nytt den 24 juni 2020

Historiken om En Svensk Tiger är oerhört viktig att bevara, korrekt, precis såsom museet ombads att göra när rättigheterna till bilden överlämnades till museet från Bertil Almqvists arvingar. 

Bertil Almqvist hade en mycket stark politisk inställning som han stod för, rakryggad. I unga år var han mycket aktiv i Clarté, under sin beredskapstjänstgöring var han vapenvägrare. Han värnade om sin rätt till allt han skapade. Ett av hans verk är Barna Hedenhös. I många år var han anställd på Aftonbladet, vilket säger något om hans politiska ställningstagande. 

Bertil Almqvist ville inte att hans verk förvanskades, förändrades eller användes i sammanhang han inte godkänt. Hans vilja har Beredskapsmuseet i uppdrag att förvalta. Beredskapsmuseet har ensamt rätt att använda En Svensk Tiger och att vidaredistribuera bilden i dess rätta kontext, med korrekt historik. 

Beredskapsmuseet finner det viktigt att vårt gemensamma kulturarv bevaras och att det inte läggs in diverse felaktiga betydelser, tolkningar och ogrundade påståenden om bilden. 

Detta står museet för, rakryggat, orubbligt. 

För dig som vill veta mer om bildens historia, klicka här!

_________________________________________

Senaste nytt den 17 juni 2020

Beredskapsmuseet öppnar för säsongen söndag den 21 juni kl 10.00.

Det finns EN SAK SOM SKALL FÖLJAS OVILLKORLIGEN VID BESÖKET!

Den saken är....

HÅLL AVSTÅND!

Två meter gäller. Alltid. Mellan dig och alla du inte umgås med dagligen. Museets personal är instruerad att tjata om detta tills vi blir hesa. Ingen av oss vill bli sjuka.

Nedan listas åter det du som besökare måste tänka på vid ditt besök.

1. Besök INTE Beredskapsmuseet om du är det minsta lilla sjuk!

2. Om du har varit sjuk i Covid-19 vill vi inte att du besöker museet så länge du har symptom. Tänk på att även trötthet på grund av viruset är ett symptom. Vänta med ditt besök tills du är helt återställd.

3. Vänta på din tur. Det kommer att finnas särskilda guider utplacerade vid entrén, vid Maja, vid SMB-hallen och vid Stridsledningscentralen. Det guiderna säger till dig gäller! 

4. Vid ditt besök i cafeterian ber vi dig att hålla avstånd till dina medmänniskor. Borden är placerade så att alla ska kunna förflytta sig säkert. Ändra inte bordens placering.

5. Följ museipersonalens anvisningar. Alltid!

 

Med ovanstående regler (och andra åtgärder) har vi skapat en museiverksamhet som kommer att vara trygg för envar att besöka. Dessa regler kommer att gälla så länge det finns konstaterad smittspridning av Covid-19 i samhället.

Guidade turer på Beredskapsmuseet kommer inte att arrangeras säsongen 2020. Det kommer att finnas guidehäfte till försäljning i kassan. Museipersonalen hjälper gärna till, men håll avstånd, två meter, till alla du pratar med. 

Cafeterian har anpassats till rådande situation med en rad lösningar för att undvika smittspridning.

Med detta hälsar vi dig varmt välkommen till säsongen 2020 på Beredskapsmuseet. Vi ser verkligen fram emot att få träffa dig!

Om du har synpunkter, vill komma med tips på förändringar, eller om du vill skänka något, hör av dig till museet. Kontaktuppgifter hittar du överst på hemsidan.

042-22 40 39

©2020 by Beredskapsmuseet. Proudly created with Wix.com