Uppvisningsgrupp

Beredskapsmuseets uppvisningsgrupp gestaltar den ärorika 7:e Motorbrigaden uppsatt 1943 av Fältregementet I 7 – Det första tunga helt motoriserade infanteriregemente. Moto: SLÅ SNABBT OCH SLÅ HÅRT.

Brigaden var aktiv fram till åren 1949-1951, då Sveriges samtliga brigader och fältregementen kom att omorganiseras till en ny brigadmodell som beslutades i samband med försvarsbeslutet 1948. Beslutet medförde att  7. motorbrigaden kom  att omorganiseras till Malmöbrigaden (PB 7) dagens Södra Skånska Regementet, P 7

7.e Motorbrigadens uppvisningsenhet förfogar ur Beredskapsmuseets samlingar bland annat VolvoKarosseriPansarbil årsmodell 1942 (Vkp m/42), stridsvagn årsmodell 1942 (Strv m/42) och stridsvagn årsmodell 1939 (Strv m/39), samt flertalet eldhandvapen och pansarvärnskanoner.

7.e Motorbrigaden kan anlitas för uppvisningar på annan plats än Beredskapsmuseet. Fanvakt vid bröllop och salutskjutning med kanon vid högtidliga tillfällen. Kontakta Beredskapsmuseet för ytterligare information.

Vill Du vara med som soldat i detta tappra gäng?  Kontakta Beredskapsmuseet för ytterligare information.