Stora Bunkerguidningen

Följ med på en heldag med guidad visning av Skånelinjens bunkrar! Du som inte vet vad en bunker är, åk ner till kusten och speja efter grå betongbyggnader som ligger i rad längs med havet. Det byggdes 1 063 bunkrar längs med Skånes kust under andra världskriget. Idag finns det ett fåtal kvar. Bunkerguiderna berättar om Skånelinjens historia och Du får följa med in i Beredskapsmuseets bevarade bunkrar längs med kusten och Närspaningsradar Laröd. I den unika radaranläggningen i Laröd kan Du uppleva Kalla krigets verklighet. Här snurrar radarantennen och i radarbunkerns mörker kan Du följa Öresundstrafiken. Precis som under Kalla kriget.

 

HISTORIK

Skånelinjen

Skånelinjen var en 50 mil lång försvarslinje längs den skånska kusten. I folkmun kallades Skånelinjen även Per Albin-linjen efter Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson. Skånelinjen byggdes under åren 1939 och 1940. När Skånelinjen var färdig skyddades den skånska kusten av 1063 kustvärn av olika typer i en lång obruten försvarskedja från Båstad i Skåne till Vieryd i Blekinge. Kostnaden för Skånelinjen uppgick till 15 150 000 kronor.

Syftet med kustvärnen var att skapa en försvarslinje mot en fientlig landstigning. Kustvärnen utrustades med kanoner och kulsprutor. Fem till sju soldater tjänstgjorde i varje kustvärn. Avståndet mellan kustvärnen var som längst 1200 meter. Soldaterna kunde därmed skjuta framför intilliggande kustvärn. Till alla kustvärn fanns en värnanvisning med förkortningen fff… vilket skall utläsas: förhindra fientlig framryckning!

Under 1960 och 70-talet moderniserades en del kustvärn till pjäsvärn och utrustades med överblivna stridsvagnstorn. Moderniseringen innebar en starkare beväpning i värnen. I början av 1990-talet avvecklades alla kust- och pjäsvärn ur krigsorganisationen.

För mer historik om Skånelinjen tryck här:

Närspaningsradar Laröd

Larödsanläggningen är en militär underjordisk närspaningsradar som tillhörde Batteri Helsingborg. Den byggdes under 1950-talet och var i bruk fram till början av 2000-talet. Radarn är helt unik i Sverige och Europa med fungerande utrustning och intakt inredning från Kalla krigets dagar.

 

TID FÖR SÄSONGEN

Kontakta Beredskapsmuseet på info@beredskapsmuseet.com för intresseanmälan om deltagande. Fastställt guidetillfälle kommer att meddelas här första veckan i juli.

– Årets Stora Bunkerguidning kommer att ledas av författaren, militärhistoriken och förlagsredaktören till Fort & Bunker Leif Högberg, tillsammans med museichefen för Beredskapsmuseet Johan Andrée. Du kommer m a o att få ta del av en unik samlad militärhistorisk expertis under en heldag tillsammans med bunkrar av olika slag. Ett unikt tillfälle! Varje deltagare kommer dessutom att få ett signerat exemplar av Leif Högbergs skrift Vad är en bunker?

– Samling kl 09.00 på Beredskapsmuseet där Bunkerguiderna tar emot. OBS! Beredskapsmuseets kassa och caféteria öppnar kl 08.30, dvs före samlingen. Möjlighet kommer då att finnas för inköp av morgonfika m.m… Kontant eller kort.

– Guidningen kommer att omfatta Skånelinjens historia.

– Besök inne i Kulsprutevärn no.735, Pansarvärnskanonvärn no.733a, Kanonvärn no.739, Kustvärnskanonvärn no.740, Skyddsrum H 99, Kulsprutevärn no.1843, Skyddsrum no.1840, Kulsprutevärn no.728, Observationsvärn no.729 och Radaranläggningen; Närspaningsradar Laröd.

– Avslutning cirka kl 17.00.

– Förflyttning mellan anläggningarna kommer att ske med Er egen bil. Bunkerguiderna förflyttar sig med sin egen bil. Karta med förflyttningssträcka och samlingspunkter delas ut.

– Kläder efter väder, egen ficklampa.

– Egen medhavd matsäck.

– Föranmälan krävs till Beredskapsmuseet senast onsdagen den 8 augusti.

– Begränsat antal platser!

– För att Bunkerguidningen skall kunna genomföras krävs ett minimum deltagarantal av tio betalande deltagare. Om detta inte skulle ske kommer Ni att meddelas senast den 9 augusti och erlagd betalning kommer att återbetalas till Er.

ANMÄLAN KAN SKE:

– Dels genom mejl till info@beredskapsmuseet.com senast onsdagen den 8 augusti. Ange namn och prisklass

– Dels genom anmälan i kassan hos Beredskapsmuseet senast onsdagen den 8 augusti kl 18.00.

– Dels genom att ringa in din anmälan till Beredskapsmuseet på 042-22 40 39, mellan kl 11 – 18. Senast onsdagen den 8 augusti.

BETALNING KAN SKE:

– Dels genom förköp i kassan hos Beredskapsmuseet, kontant eller kort

– Dels genom Swish 1235544499 Märk Din betalning i Meddelanderutan med; Stora Bunkerguidningen, antal personer; vuxen (v) eller ungdom (u), Ditt efternamn. Te x; 11/8, 2 v, 1 u, Andersson

– Dels genom betalning på plats före guidningen, kontant eller kort. Beredskapsmuseets kassa öppnar kl 08.30 denna dag

– Kostnad 375 kr/vuxen, 50 kr/ungdom (7-17 år). I kostnaden ingår ett signerat exemplar av Leif Högbergs skrift Vad är en bunker?

– Ladda ner din egen karta och skriv ut Karta Bunkervandring

Med reservation för eventuella ändringar…