Stöd oss

Hjälp oss att bevara det försvarshistoriska arvet! 

Ekonomiska bidrag i alla storlekar och gåvor av materiel och tjänster är oerhört viktigt för att verksamheten på Beredskapsmuseet ska fungera.

För närvarande behövs bidrag till:

– Uppförande av ny utställningshall med cafeteria och butik

– Uppförande av ny utställningshall för fordon

– Renovering och uppvisning av fordon

– Kunskapsinhämtning om föremål och utställningsbyggande

– Uppbyggnad av arkiv för intern och extern forskning

Vill Du hjälpa Beredskapsmuseet, skänk ett bidrag till Stiftelsen Beredskapsmuseet, bankgiro 5265-9638.

Alla bidrag i alla storlekar emottages tacksamt!

Tack vare stödet från boklubben SMB kunde Sveriges största rörliga kanon genom tiderna, ”21:an” räddas till eftervärlden.