Stiftelsen Beredskapsmuseet

Den museala delen av Beredskapsmuseet har säkerställts genom bildande av en stiftelse, Stiftelsen Beredskapsmuseet. Stiftelsen Beredskapsmuseet står under Länsstyrelsens tillsyn.