Bunkerguidning i Helsingborg

Följ med på en spännande vandring ovan och under jord i de bunkrar som skulle försvara Helsingborg i händelse av krig. Slungas tillbaka i tiden och upplev Helsingborgs unikt bevarade stadsförsvar.

Information om Tider, Anmälan och Betalning hittar Ni efter Historik.

 HISTORIK

Under år 1939-1945 uppfördes omfattande försvarsverk i Skåne. Helsingborg kom med sitt läge vid Öresund och närhet till Danmark att få uppleva en försvarsuppbyggnad av sällan skådat slag. Betongvärn, fastighetsvärn och skyddsrum byggdes upp inne i Helsingborg. Kilometerlånga spärravsnitt med stridsvagnshinder och avspärrningar placerades ut i staden. Mineringar lades ut i hamninloppen och i Öresund. Efter krigsslutet fanns försvarsverken kvar.

Stadsvärnen i Helsingborg var ofta placerade i anslutning till gator och parkområden. Syftet var att förhindra fienden att ta sig in eller ut ur staden. Till alla stadsvärn fanns en värnanvisning med förkortningen fff… vilket skall utläsas: förhindra fientlig framryckning! Varje stadsvärn är individuellt utformat både i storlek, form och beväpning. Placeringen avgjorde hur värnet skulle utformas. De flesta stadsvärn är också av kombinationsmodell för mer än ett vapen.

Under 1960 och 70-talet utökades och moderniserades försvarsverken. Vissa värn och skyddsrum förbereddes för modern sambandsutrustning. I slutet av 1990-talet avvecklades alla försvarsverk inom Helsingborgs stad.

Tryck nedan för mer information om de olika stadsvärn Beredskapsmuseet visar:

H 1 H 14 H 58 H 59

TIDER FÖR SÄSONGEN 2018

  • Måndagen den 9 juli
  • Måndagen den 16 juli
  • Måndagen den 23 juli
  • Måndagen den 30 juli
  • Måndagen den 6 augusti
  • Måndagen den 13 augusti

Bunkerguidning i Helsingborg!

– Samling kl 17.45 vid Margaretaplatsen där guiden tar emot för betalning och kontroll. Guidningen startar kl 18.00.

– Guidningen kommer att omfatta Skånelinjens historia.

– Besök inne i Stadsvärn H 1, H 58, H 59 och Skyddsrum H 14.

– Avslutning cirka kl 20.30 – 21.00.

– Kläder efter väder, egen ficklampa.

– Begränsat antal platser!

– Föranmälan krävs!

ANMÄLAN KAN SKE:

– Dels genom mejl till info@beredskapsmuseet.com senast dagen före, kl 17.00, guidningen. Ange namn och prisklass.

– Dels genom anmälan i kassan dagen före, kl 17.00, hos Beredskapsmuseet.

– Dels genom att ringa in din anmälan dagen före till Beredskapsmuseet på 042-22 40 39, mellan kl 11 – 17.

BETALNING KAN SKE:

– Dels genom förköp i kassan hos Beredskapsmuseet, kontant eller kort.

– Dels genom Swish 1235544499 Märk Din betalning i Meddelanderutan med; Aktuellt datum för Bunkerguidning, antal personer; vuxen (v) eller ungdom (u), Ditt efternamn. Te x; 16/7, 2 v, 1 u, Andersson

– Dels genom kontant betalning på plats före guidningen. Jämna pengar!

– Kostnad 100 kr/vuxen, 50 kr/ungdom (7-18 år).

Med reservation för eventuella ändringar…