Skolor

Ett besök på Beredskapsmuseet är ett mycket bra sätt att illustrera och levandegöra hur det var i Sverige under andra världskriget. Eleverna kan enkelt ta till sig historian och får samtidigt möjlighet att fundera över om det kan vara värt att skriva ett specialarbete om andra världskriget.

Ett besök på Beredskapsmuseet är lämpligt att kombinera med den period eleverna läser om andra världskriget i skolan. Utan förkunskaper är det mycket svårt för skoleleverna att följa med på en guidad visning, vilket innebär att det starkt rekommenderas att grunderna för andra världskriget är genomgångna före besöket.

Under länken nedan finns ett frågeformulär, som eleverna med fördel kan besvara den stund de går på egen hand och tittar på utställningarna. Om Du vill veta mer  eller om Du vill boka skolklassbesök, mejla Beredskapsmuseet.

OBS: Guidning av skolklasser sker i mån av möjlighet. Ibland kan önskad tidpunkt för guidning kollidera med andra åtaganden för Beredskapsmuseets personal. Var därför ute i god tid för att säkerställa att Ni kan få guidning för Er skolklass.

Ladda ner frågeformuläret genom att klicka här

 

Viktig information inför besöket

Beredskapsmuseets uppdrag är att alla elever skall kunna ta del av en guidad visning. För att en guidad visning skall kunna genomföras krävs att eleverna är uppmärksamma och att ingen elev stör vid guidningen eller vid efterföljande vandring på museet tillsammans med lärare.

 

Regler för skolor vid besök på Beredskapsmuseet

1. En lärare per 15 elever skall medfölja vid besöket. Läraren har fullt ansvar för eleverna.

2. Elever får endast vistas på Beredskapsmuseet i lärarledd grupp.

3. Eventuella köp i cafeterian sker efter samråd med ansvarig lärare.

4. Elever får inte vistas i cafeterian.

 

Frågor och svar

Hur många elever/lärare räknas som en skolklass?

En skolklass är högst 30 elever och två lärare.

Gäller några särskilda villkor för skolklasser?

Ja. En lärare per 15 elever. Föräldrar får gärna följa med, men betalar ordinarie entréavgift.

Måste man boka klassbesök i förväg, även om man inte ska ha guide?

Ja. Skolklassbesök måste bokas i förväg, oavsett om skolklassen ska ha guidad visning, eller gå på egen hand. Högst en skolklass tas emot samtidigt.

Vilka årskurser tas emot?

Beredskapsmuseet anordnar guidad visning för skolklasser från årskurs 9 och uppåt. Lägre årskurser får gärna besöka museet, om villkoren för besök kan tillgodoses. Kom ihåg att besöket måste förbokas, även om det gäller besök utan guidad visning.

Hur lång tid tar en guidad visning?

Guidningen tar cirka en timme i anspråk. Rundvandring på egen hand i resterande delar av museet beräknas till 30 minuter. Observera att skolklassen inte får vistas i museets lokaler efter avslutad guidning.

Finns det speciella priser för skolklasser?

Ja, det gör det. Skolklasser från årskurs 9 samt gymnasieklasser i Helsingborgs stad, har möjlighet att boka kostnadsfri guidad visning på Beredskapsmuseet. Skolklasser utanför Helsingborgs stad betalar 1.000 kronor per klass.

Hur bokar man ett skolklassbesök? 

Bokning skall göras per telefon, 042-224039 eller 070-7300077. Det går också bra att skicka mejl till Beredskapsmuseet, info@beredskapsmuseet.com, så kontaktar vi Dig.  

Eventuell avbokning skall göras senast 14 dagar före bokningsdatum.

Hur ska betalning ske

Betalning sker på plats före påbörjad guidning. Kontant betalning eller kortbetalning.

Fakturering sker endast mot statliga och kommunala verksamheter.

Rekvisition lämnas senast i samband med besöket. Utan medhavd rekvisition måste betalning ske kontant eller med kort.

 

UPPSATSER OCH SPECIALARBETEN 

Beredskapsmuseets personal kan hjälpa till med tips om litteratur och spännande ämnen att skriva om. Det går bra att mejla frågor till museet.

 

FÖREDRAG I SKOLA

Beredskapsmuseet anordnar föredrag i skolan. Ett föredrag tar cirka en timme, med efterföljande diskussion på cirka 30 minuter vid behov. Johan Andrée är föredragshållare. Föredraget handlar om Batteri Helsingborg och Sverige under beredskapsåren.