Bunkerguidning Skånelinjen Domsten/Viken

Följ med på en guidad visning av Skånelinjens bunkrar! Du som inte vet vad en bunker är, åk ner till kusten och speja efter grå betongbyggnader som ligger i rad längs med havet. Det byggdes 1 063 bunkrar längs med Skånes kust under andra världskriget. Idag finns det ett fåtal kvar. Guiden berättar om Skånelinjens  historia och Du får följa med in i  Beredskapsmuseets bevarade bunkrar längs med kusten.

 

HISTORIK

Skånelinjen var en 50 mil lång försvarslinje längs den skånska kusten. I folkmun kallades Skånelinjen även Per Albin-linjen efter Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson. Skånelinjen byggdes under åren 1939 och 1940. När Skånelinjen var färdig skyddades den skånska kusten av 1063 kustvärn av olika typer i en lång obruten försvarskedja från Båstad i Skåne till Vieryd i  Blekinge. Kostnaden för Skånelinjen uppgick till 15 150 000 kronor.

Syftet med kustvärnen var att skapa en försvarslinje mot en fientlig landstigning. Kustvärnen utrustades med kanoner och kulsprutor. Fem till sju soldater tjänstgjorde i varje kustvärn. Avståndet mellan kustvärnen var som längst 1200 meter. Soldaterna kunde därmed skjuta framför intilliggande kustvärn. Till alla kustvärn fanns en värnanvisning med förkortningen fff… vilket skall utläsas: förhindra fientlig framryckning!

Under 1960 och 70-talet moderniserades en del kustvärn till pjäsvärn och utrustades med överblivna stridsvagnstorn. Moderniseringen innebar en starkare beväpning i värnen. I början av 1990-talet avvecklades alla kust- och pjäsvärn ur krigsorganisationen.

Tryck nedan för mer information om de kustsvärn Beredskapsmuseet visar:

99 728 729 733 a 735 739 740 1840 1843

För mer historik om Skånelinjen tryck här:  

 

TIDER OCH PRISER 

Tider för säsongen 2018 kommer att presenteras på denna sida under våren 2018.

– Samling kl 16.00 vid stora parkeringsplatsen vid norra infarten till Domsten där guiden tar emot

– Guidningen kommer att omfatta Skånelinjens historia

– Besök inne i Kulsprutevärn no.735, Pansarvärnskanonvärn no.733a, Kanonvärn no.739 och Kustvärnskanonvärn no.740

– Avslutning cirka kl 19.00

– Förflyttning mellan anläggningarna kommer att ske med egen cykel eller egen bil. Guiden förflyttar sig med cykel. Karta med förflyttningssträcka och samlingspunkter delas ut

– Kläder efter väder, egen ficklampa

– Ingen föranmälan krävs

BETALNING KAN SKE:

– Dels genom förköp i kassan hos Beredskapsmuseet, kontant eller kort

– Dels genom Swish 1235544499

– Dels genom betalning på plats före guidningen; Kontant betalning! Jämna pengar!

– Kostnad 100 kr/vuxen, 50 kr/ungdom (7-15 år)

– Ladda ner din egen karta och skriv ut Karta Bunkervandring