Samlingar

BEREDSKAPSMUSEETS FÖREMÅLSSAMLINGAR

Riktlinjer

Beredskapsmuseets uppgift är att tillvarata föremål, arkivalier och fotografier m.m enligt fem avgränsade samlingsområden. Samlingarna bygger på att de föremål som kommer hit måste passa in som museiföremål i något av dessa fem områden:

Föremålsområde no: 1: Andra världskriget 1939 – 1945 och Kalla krigets tidsepok 1946 – 1990

Här samlas såväl civil vardag som krig, vanliga föremål, arméutrustning och civilförsvarsutrustning, kort sagt allt som har relevans och brukades under krigsåren samt under kalla krigets tidsepok.

Föremålsområde no: 2: Kustartilleriet 1902 – 2000

Här samlas det som hör till kustartilleriet och därmed Batteri Helsingborg.

Föremålsområde no: 3: Det skånska försvaret under 1900-talet

Här samlas det som använts i försvaret av Skåne från tiden för första världskriget fram till kalla krigets slut.

Föremålsområde no: 4: Beredskapsmuseets vapenhistoriska samling

Här samlas det som hör till dels svenska militära eldhandvapen brukade från 1800-talets början fram till dags dato, dels utländska militära eldhandvapen brukade under första och andra världskriget samt kalla krigets tidsepok, dels kanoner och pjäser, brukade från mitten av 1600- fram till slutet av 1900-talet.

Föremålsområde no: 5: Beredskapsmuseets uniformshistoriska samling

Här samlas det som hör till svenska militära uniformer brukade från 1840-talet fram till dags dato.

Valet av dessa fem samlingsområden leder till att flygets historia inte har någon plats på Beredskapsmuseet, inte heller flottans historia.

 

BILDER

Beredskapsmuseets bildarkiv är omfattande. Bildarkivet följer samma trådar som föremålsarkivet.

GÅVOR AV FÖREMÅL OCH BILDER

Beredskapsmuseet tar ej emot depositioner. Endast gåvor emottages. Vill Du skänka bilder eller föremål, skriv gärna ett papper och överlämna det i samband med att Du lämnar objekten. Det är av oerhörd betydelse att få veta så mycket som möjligt om de bilder och föremål som kommer in till museet, för att kunna bygga utställningar i framtiden. Även om en bild säger mer än tusen ord, är det trots allt så att om det går att beskriva var, när, hur och på vem bilden är tagen, säger det tillsammans med bilden mer än tiotusen ord.