Samlingar

FÖREMÅL

Beredskapsmuseets föremålssamlingar är omfattande. Samlingarna bygger på att de föremål som kommer hit måste passa in i någon av de tre röda trådar som är museets linje för vad som ska visas:

Tråd 1, andra världskriget 1939-1945

Här finns såväl vardag som krig, vanliga föremål och arméutrustning, kort sagt allt som brukades under krigsåren.

Tråd 2, kustartilleriet 1940-1990

Här samlas det som hör till kustartilleriet och därmed Batteri Helsingborg.

Tråd 3, det skånska kustförsvaret 1939-1990

Tråden tar upp det som använts av svenskt försvar längs den skånska kusten från tiden för andra världskriget fram till kalla krigets slut.

Valet av dessa röda trådar leder till att flygets historia inte har någon plats på Beredskapsmuseet. Stridsvagnar av yngre modell har inte heller någon placering här, inte heller flottans historia.

 

BILDER

Beredskapsmuseets bildarkiv är omfattande. Bildarkivet följer samma trådar som föremålsarkivet.

 

GÅVOR AV FÖREMÅL OCH BILDER

Beredskapsmuseet tar ej emot depositioner. Endast gåvor emottages. Vill Du skänka bilder eller föremål, skriv gärna ett papper och överlämna det i samband med att Du lämnar objekten. Det är av oerhörd betydelse att få veta så mycket som möjligt om de bilder och föremål som kommer in till museet, för att kunna bygga utställningar i framtiden. Även om en bild säger mer än tusen ord, är det trots allt så att om det går att beskriva var, när, hur och på vem bilden är tagen, säger det tillsammans med bilden mer än tiotusen ord.