Rädda Sonja

Den sjunde december år 2018 påbörjades Beredskapsmuseets tvåårsprojekt, Rädda Sonja!

Med röjsågar, traktorer, hjullastare och frivilliga museientusiaster angreps den igenväxta kullen som rymmer Batteri Hälsingborgs 1.a pjäs, döpt till Sonja, plomberad sen år 1991. Uppgiften var att frilägga och lokalisera pjäsvärnets plomberingar för att kunna bryta sönder betongen och ta oss ner i pjäsvärnets utrymmen. Efter en hel dags slit i regn, uppehåll, blåst om vartannat var uppgiften löst. Nergången lokaliserad! Pjäsvärnets front frilagd!

Arbetet fortsatte den 12 januari 2019. Med betongknackare och betongsåg bröts plomberingen till pjäsvärnets nergång. Nu väntade omfattande grävningsarbete för att tömma nergången från fyllnadsmassor och stenblock för att komma ner till pjäsvärnets ståldörr.

Lördagen den 16 februari kl 09.00 var stora grävardagen! Starka och ivriga frivilliga museientusiaster utrustade med spade och hacka, assisterade av kranbil, började attackera den grus- och stenfyllda nergången. Nu skulle nergången öppnas. Exakt kl 14.34, efter 28 års försegling, öppnade museichefen Johan Andrée den tunga pansardörren in till 1.a pjäs Sonja.

Vad är då slutmålet med detta mastodontarbete? I pjäsvärnets utrymmen skall vi först få igång det elektriska samt ventilation. Därefter skall den stora betongplomberingen som täcker hela framsidan på pjäsvärnets öppning, den s k embrassyren, avlägsnas. Sedan skall den 30 ton tunga och stora 15,2 cm kanonen m/40 svängas ut. Pjäsen samt utrymmena skall renoveras till ursprungligt skick. Slutmålet är att 1.a pjäs Sonja skall bli en plats där historien väcks till liv. Här kan Beredskapsmuseet levandegöra Batteri Hälsingborgs unika historia för museibesökare, med soldater som bemannar pjäsvärnet, utför pjäsexercis… Och när ska allt vara klart? Batteri Hälsingborgs 80-års jubileum inträffar nästa år, 2020. Vad kan då vara mer lämpligt än invigningsdatum lördagen den fjärde juli år 2020! Skriv in datumet i Era kalendrar – nu skriver vi militärhistoria i Sverige!

Beredskapsmuseet med Batteri Hälsingborg är idag unikt som militärhistoriskt besöksmål i Sverige och Europa. Här finns en komplett bevarad och dokumenterad historik över en militär krigsanläggning från andra världskrigets beredskapsår till det kalla krigets slut. Batteri Hälsingborg är dessutom Sveriges enda bevarade kustartilleribefästning byggd under andra världskrigets beredskapsår. Beredskapsmuseet är idag ett fantastiskt besöksmål som levandegör vårt militärhistoriska kulturarv. Här kommer museibesökare för att lära sig vår historia!

För att nå målet kommer det att behövas ekonomiska muskler, lika starka som betongen i Sonja. Vi vädjar därför till Er som vill vara med och rädda, bevara och lyfta fram vårt militärhistoriska kulturarv och Rädda Sonja – Skänk en slant genom att swisha till nr 123 468 80 40 . Du som skänker valfritt belopp får Ditt namn publicerat på beredskapsmuseet.com. Du som skänker mer än 1000 kr kommer att namnges på skylt vid 1.a pjäs Sonja och dessutom får du en biljett till invigningen den 4 juli. Vill Du vara anonym, meddela detta i samband med Din swish!. Du som skänker mer än 10 000 kr kommer även att bjudas in till den planerade exklusiva förhandsvisningen fredagen den 3 juli år 2020. Håll Dig uppdaterad om projekt Rädda Sonja genom att anmäla Dig till museets mailinglista via kontor@beredskapsmuseet.com. Skriv ”Sonja” i meddelanderaden så lägger vi till Dig. Har Du någon särskild fråga? Kontakta museichef Johan Andrée johan.andree@beredskapsmuseet.com personligen.

Givare

Film från öppningsögonblicket av 1.a pjäs Sonja: