Guidade visningar dagligen på Beredskapsmuseet

Kanonguidning på Beredskapsmuseet 2018!

– Från måndagen den 9 juli fram till söndagen den 12 augusti genomförs två guidningar varje dag; Den första med start kl 12.00, den andra med start kl 15.00.

– Guidningen kommer att i huvudsak omfatta Batteri Hälsingborgs spännande historia från beredskapsåren till kalla krigets slut.

– Guidningen tar med Er till 4.e pjäs Maja där huvuddelen av guidningen genomförs. Övriga delar av Beredskapsmuseet besöks på egen hand…

– Guidningen beräknas att ta cirka en timma.

– Ingen föranmälan krävs!

– Ingen extra kostnad!

– Ingår i ordinarie entrébiljett till Beredskapsmuseet!

För historisk information om Batteri Helsingborg kolla in http://www.beredskapsmuseet.com/batteri-halsingborg/

Nytt för i år är Beredskapsmuseets exklusiva extraguidningar.

Utöver den ordinarie guidningen, se ovan, finns det nu möjlighet att följa med Kanonguiden till hemliga bunkrar som bara visas tillsammans med Kanonguiden. Inga enskilda besökare tillåts själva in i dessa bunkrar.

Det som visas under extraguidningen är Batteri Helsingborgs Sjukhusbunker och 2.a pjäs Brita. För att följa med på extraguidningen måste Du köpa en unik extrabiljett på 50 kr i kassan. Extraguidningen påbörjas direkt efter den ordinarie guidningen av 4.e pjäs Maja. Extrabiljetten gäller bara för vuxen/pensionär/student m CSN-kort. Barn & ungdomar mellan 7 – 18 år medföljer fritt endast i målsmans sällskap!

Extrabiljett kan bara köpas om Du redan har löst ordinarie entrébiljett till Beredskapsmuseet – Det går m a o inte att bara köpa en extrabiljett för att enkom följa med på extraguidningen utan att ha löst ordinarie entrébiljett till Beredskapsmuseet.

För historisk information om 2.a pjäs Brita kolla in https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=htq6ll1r7XM

För historisk information om Sjukhusbunkern kolla in http://www.beredskapsmuseet.com/aktuellt-nyheter/

Med reservation för eventuella ändringar…