Guidade visningar på Beredskapsmuseet

Kanonguidning på Beredskapsmuseet 2019!

– Från söndagen den 23 juni fram till söndagen den 11 augusti genomförs två guidningar per dag; Den första med start kl 11.00, den andra med start kl 15.00.

– Guidningen kommer att i huvudsak omfatta Batteri Hälsingborgs spännande historia från beredskapsåren till kalla krigets slut

– Guidningen tar med Er till 4.e pjäs Maja där huvuddelen av guidningen genomförs. Övriga delar av Beredskapsmuseet besöks på egen hand…

– Guidningen beräknas att ta cirka en timma.

– Efter söndagen den 11 augusti har Beredskapsmuseet stängt måndagar under augusti. Kanonguidningarna genomförs efter detta datum endast helger, lördag och söndag, under augusti månad. Guidningarna startar då kl 12.00 och genomförs endast en gång under dagen.

– Under september månad har Beredskapsmuseet endast öppet helger, lördag och söndag. Kanonguidningarna genomförs endast då. Guidningarna startar då kl 12.00 och genomförs endast en gång under dagen.

– Ingen föranmälan krävs!

– Ingen extra kostnad!

– Ingår i ordinarie entrébiljett till Beredskapsmuseet!

OBS! Inga Kanonguidningar genomförs under Beredskapsmuseets ordinarie öppettider under maj, juni och oktober månad. Besökare går runt på egen hand i Beredskapsmuseets utställningar. Guidebok om Batteri Hälsingborgs spännande historia finns att köpa för kr 50. 

För historisk information om Batteri Helsingborg kolla in http://www.beredskapsmuseet.com/batteri-halsingborg/

OBS!  MISSA INTE VÅR EXKLUSIVA EXTRAGUIDNING!

Utöver den ordinarie guidningen, se ovan, finns det möjlighet att följa med Kanonguiden till hemliga bunkrar som bara visas tillsammans med Kanonguiden. Inga enskilda besökare tillåts själva in i dessa bunkrar.

23 juni – 11 augusti dagligen kl 12.15 och kl 15.15.

Det som visas under extraguidningen är Batteri Helsingborgs Sjukhusbunker och 2.a pjäs Brita. För att följa med på extraguidningen måste Du köpa en unik extrabiljett på 50 kr i kassan. Extraguidningen påbörjas direkt efter den ordinarie guidningen av 4.e pjäs Maja. Extrabiljetten gäller bara för vuxen/pensionär/student m CSN-kort. Barn & ungdomar mellan 7 – 17 år medföljer fritt endast i målsmans sällskap!

Extrabiljett kan bara köpas om Du redan har löst ordinarie entrébiljett till Beredskapsmuseet – Det går m a o inte att bara köpa en extrabiljett för att enkom följa med på extraguidningen utan att ha löst ordinarie entrébiljett till Beredskapsmuseet.

För historisk information om 2.a pjäs Brita kolla in https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=htq6ll1r7XM

För historisk information om Sjukhusbunkern kolla in http://www.beredskapsmuseet.com/aktuellt-nyheter/

Med reservation för eventuella ändringar…