Föredrag

Vill Du höra historiken om Batteri Helsingborg någon annanstans än på Beredskapsmuseet? Beredskapsmuseet arrangerar föredrag på plats hos Er. Museichef Johan Andrée är föredragshållare. Föredraget handlar om Batteri Helsingborg och Sverige under beredskapsåren 1939-1945. Föredraget illustreras med powerpoint, vilket innebär att bildprojektor behövs.

Ett föredrag tar 60-90 minuter, beroende på antalet åhörare. Utrymme finns för diskussion och frågor.

 

PRISLISTA

Föredrag inom Helsingborg och Höganäs 1.500 kr plus körersättning

Föredrag inom Helsingborgs kranskommuner 2.000 kr plus körersättning

Föredrag utanför Helsingborg och kranskommunerna begär offert

En Svensk Tiger, tecknad av Bertil Almqvist år 1941.