Bibliotek

Beredskapsmuseets arkiv och bibliotek är en mycket omfattande samling inom ämnet Militärhistoria. Här ryms dels militära reglementen, häften från 1800-talets slut fram till dags dato, dels böcker som rör första och andra världskriget, svensk beredskap, kalla kriget med mera. Även en stor samling litteratur, reglementen och häften rörande det svenska civilförsvaret finns. Totalt omfattar samlingen cirka 5 000 enskilda titlar – Vilket gör Beredskapsmuseets arkiv och bibliotek till ett av Sveriges mest omfattande inom ämnet Militärhistoria. Under 2016 beräknas Beredskapsmuseets fotografiska samlingar att dokumenteras. Det är ett omfattande arbete då samlingarna av fotografier osorterat beräknas uppgå till cirka 1,5 kubik. Huvuddelen av fotografierna är från beredskapsåren men även från kalla krigets tidsepok.

Enheter ur Beredskapsmuseets arkiv och bibliotek är ej tillgängliga för utlåning.

Förfrågningar om samlingarna sker genom mejl till Beredskapsmuseet.

SMB:s styresman Per-Anders Lundström.