Bakgrund

Beredskapsmuseet startade på privat initiativ av makarna Johan och Marie Andrée. Planerna på ett blivande Beredskapsmuseet kunde förverkligas när Johan träffade Staffan Forsberg på Fortifikationsverket, som berättade om den gamla anläggningen Batteri Helsingborg, avvecklad och igenmurad, med en alldeles unik historia som löpte under 50 år, från andra världskrigets dagar till kalla kriget Godsägare Gustaf Trolle på Kulla Gunnarstorps Gods var välvilligt inställd från allra första början och skapade möjlighet för de båda Andrée att öppna museet genom att upplåta mark ovanför och runt om den gamla stridsledningscentralen, samt fram till en av de fyra pjäsbunkrarna, Maja.

Efter kontakt med Kulla Gunnarstorps godsägare Gustaf Trolle, ingicks avtal om hyra av marken med tillhörande tillstånd att gräva fram den gamla anläggningen igen. Marie Andrée tog på sig ansvaret för ekonomihanteringen, som skulle komma att bli långt mycket svårare än hon trodde. De första åren var oerhört svajiga. Besökarna kom, i allt större skaror, men, säsongen var kort och intäkterna motsvarade inte utgifterna. Eftersom ekonomiskt stöd inte gick att få från stat eller kommun, fick paret Andrée gå i borgen för alla lån som var nödvändiga att ta och därefter hoppas på ökade intäkter för varje säsong som gick.

Från år 2009 har Beredskapsmuseet nytt hyresavtal med Kulla Gunnarstorps Gods. Hyresavtalet är på 1 (en) krona per år. Stort tack till godsägare Gustaf Trolle på Kulla Gunnarstorps Gods som tror på museiverksamheten och som genom sin välvilja möjliggör utveckling av Beredskapsmuseet.

Beredskapsmuseet har sedan flera år tillbaka ett mycket gott samarbete med Helsingborgs Stad. Beredskapsmuseet erhåller ett årligt ekonomiskt stöd av Helsingborgs Stad. Det ekonomiska stödet möjliggör främst för skolklasser från åk 9 samt gymnasiet att erhålla fritt besök med guidning på Beredskapsmuseet. Helsingborgs Stads ekonomiska stöd möjliggör även för Beredskapsmuseet att utvecklas och bygga ett bättre museum inför framtiden.

Gustav Trolle tillsammans med hustrun Marika.